Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.


Inleiding

 

De titel van dit boekje is ontstaan door inspiratie van enkele sympathieke collega's waarmee ik onlangs een LSCI opleiding1 volgde.

Op de examendag hadden we na het praktische gedeelte nog wat tijd over omdat ons groepje iets vroeger klaar was. Daarom besloot ik om dankbaar van de tijd gebruik te maken en even te getuigen van de hoop die in mij leeft.

Het is mijn vurig verlangen om de mensen om me heen iets te geven van wat God mij geeft, de vreugde en het enthousiasme, de vrede en kracht, het licht van Hem Die de dood overwon,… Samengevat, met de woorden van de apostel Paulus:

 

Want de liefde van Christus dringt ons” (2 Kor. 5:14)

 

Ik vertelde hun kort dat mijn motivatie om deze cursus mee te volgen helemaal in de lijn ligt van wat ik geloof en wat goed is om te doen in navolging van Jezus Christus. Hij benadrukt in Zijn onderwijs heel sterk de zachtmoedige aanpak.2 Het zoeken naar oplossingen door tijd, geduld en gesprekken, gedreven door onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en liefde, is dé manier van leven die Jezus Zelf ons leert. Verder sprak ik ook over mijn motivatie om les te geven en schetste kort waar ik als tiener vandaan kwam, naar aanleiding van het feit dat Eva G. (die de cursus mee volgde) me helemaal niet thuis kon brengen, maar ik haar nog goed herkende van op het Damiaan instituut (secundair onderwijs in Aarschot).

Destijds liep ik erbij met lang haar, een punkvestje, een stretch broek in combat boots… Een iets andere 'look' dan vandaag. Ik was opstandig, boos en rebels, vaak kwam het er op een verkeerde manier uit en liep ik tegen de lamp. Maar er was ten diepste ook een verlangen naar rechtvaardigheid. Ik kwam op tegen racisme en ongelijkheid en schopte tegen allerlei gezag aan. Vaak met goeie intenties maar blind en misleid door leugens en schone schijn.

In mijn korte preekje voor mijn collega's, opperde toffe collega Paul D. opeens “Jij zou een boek moeten schrijven man! Ook Tine S. en Eva G. waren het hier roerend over eens. 'Van punker tot predikant'”3 had Tine bedacht. Achteraf vertelde ik dit nog aan Robin en Greet S. (goede vrienden) en ook zij moedigden mij aan om dit te doen. Zo is dus de kogel door de kerk, ik heb de koe bij de horens gevat en doe een poging om mijn levensverhaal vorm te geven op papier.

 

 

Rillaar, juli 2017

Willem Côme

 

1. Punker wordt prediker?

 

Prediken doe ik inmiddels ongeveer 20 jaar, sinds mijn bekering in de lente van '97. Niet vanaf een zeepkistje op straat, maar eerder bij persoonlijke ontmoetingen, soms tot mensen die ik toevallig tegen kom her en der (op de trein, bus, in de wachtzaal bij de tandarts, in de winkel, op een wandeling, op de fiets, in de sauna...), maar misschien nog het meest via liederen, soms schrijf ik zelf liederen, maar meestal zing ik liederen van andere gelovige muzikanten, die gelijkaardige ervaringen meemaakten en door hun songs ook getuigen, verhalen en (s)preken over Hem Die ons Zijn Liefde zo overvloedig schenkt.

Af en toe heb ik de gelegenheid om op te treden op kleine festivals, ook wel eens in de gevangenis, maar meestal mag ik zingen in de kerk. Sinds 2002 mag ik ook vaak 'mini-preekjes' brengen aan kinderen in het lager- en secundair onderwijs. Daarbij is het evident dat mijn collega's af en toe ook eens een woordje te horen krijgen, want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Officieel is een preek 'een toespraak tijdens een kerkdienst'. En hoewel ik dat nu en dan wel eens gedaan heb, is mijn prediking eerder buiten de kerk, binnen de Godsdienstles of daar waar ik de gelegenheid krijg, vaak in kleinere kringen of in een persoonlijke ontmoeting.

Ik voel me op één of andere manier gedrongen om het Evangelie (het goede nieuws van God) uit te dragen, te brengen aan de mensen om me heen, omdat ik zelf ooit zonder hoop leefde, maar nu hoop heb, die veel groter is en veel verder gaat dan een mens kan vatten. Echte, levende hoop, die vreugde, kracht en visie geeft, die me zin geeft om verder te streven en te zoeken; die het waard is om aan iedereen te verkondigen, die mooier is dan iemand ooit zal kunnen omschrijven…

 

Mijn tienerjaren waren nogal onstuimig, op mijn twaalfde kreeg ik mijn eerste skateboard. Ik was het nog geen vijf minuten aan het uittesten of mijn elleboog lag al uit de kom. De goede sint had via mijn lieve oma mijn hartenwens ingewilligd en mij en mijn broer allebei een skateboard gegeven, op 6 december waren we dus allebei gretig ons nieuwe speeltje aan het uittesten in de Standonklaan in Wilrijk. Helaas lag er een klein steentje voor één van de wieltjes, waardoor ik onverwacht heel sterk kennis maakte met de wetten van aerodynamica en zwaartekracht…

Mijn arm had een vreemde vorm aangenomen en ik moest dan maar naar het ziekenhuis. Maar op sinterklaasavond was er blijkbaar geen dokter aanwezig. Na heel wat lastige foto's, werd ik dan maar even in slaap gedaan. De volgende dag werd ik wakker en ik moest me de komende zes weken behelpen met mijn arm in een grote gips.

 

Maar van ophouden met skaten was geen sprake. Ik ging juist des te harder proberen, want dat was stoer, zo met een arm in de plaaster op een skateboard. Op die manier kreeg ik tenminste wat aandacht van de oudere skaters, waar ik zo naar op keek… Na het bouwen van enkele jumpbanks, maakten we ook een 'ramp' van 180 m en daarmee gebeurden ook de nodige ongevallen.

 

Bij het skaten hoorde ook de skatemuziek zoals thrash-metal en skate-punk. Stilaan kreeg deze muziek ook een grotere plaats in mijn leven en speelde ik regelmatig lp's met zware metal- en punkmuziek (tot grote ergernis van mijn ouders, die klassieke muziek zo mooi vonden…).

 

Op mijn 15e kreeg mijn moeder plots een hersenbloeding, waar ze na twee weken coma, aan overleed. Plots veranderde het warme nest thuis in een huis om in te eten en te slapen. Ondanks een aantal dingen die mis gingen (vaak wel ruzies die er niet bepaald zachtjes aan toe gingen), ervoer ik onze thuis al bij al toch als een warm nest.

 

Ik herinner mijn moeder als een enthousiaste, liefdevolle en zeer gelovige vrouw die regelmatig mensen bezocht en uitnodigde, veel zong en musiceerde in en buiten de kerk. Als kind nam ze steeds de tijd om 's avond met ons te bidden, en ook al begreep ik daar toen niet veel van, ik wist dat het echt was, diep gemeend,… Er gebeurde daar iets toen ze met ons bad. Het vuur van Gods Liefde verwarmde ons door haar enthousiasme, zorg en bewogenheid in vele kleine en grote dingen. Ze probeerde steeds onze dromen waar te maken door ons te verwennen en ons vrij te laten, en als we dan op ons gezicht vielen, verzorgde ze geduldig onze wonden en droogde onze tranen.

 

Na haar plotse overlijden werd het stil in huis. Pa wist niet goed hoe het allemaal verder moest. Op woensdagnamiddag kwam er een toffe gezinshulp, Annemie, ze had de fijngevoeligheid om ons een stukje aan te moedigen en te troosten, een welkome hulp. Maar het was maar een magere troost vergeleken met de liefde die een moeder geven kan.

 

Ik ging meer en meer rondhangen op straat en na school ook op café. Ik rookte al af en toe sigaretten, maar nu kwam er ook marihuana bij. Eerst voelde ik daar niets van maar na een tijdje begon ik te vluchten in het zogenaamde 'high' of beter gezegd 'stoned' zijn. Ik rookte al gauw iedere dag weed of hasj en dronk regelmatig veel te veel alcohol. Sinds mijn 16e reed ik met een bromfiets, en ik vond het geen probleem om dit onder invloed te doen.

 

Na mijn humaniora in september 1995 ging ik naar Antwerpen op 'kot' (studentenkamer) om de studie van 'assistent in de psychologie' aan te vatten. Maar eigenlijk ging ik naar Antwerpen omdat ik daar heel wat oudere vrienden had, die wisten hoe ze moesten 'feesten'. Van studeren kwam dus niet veel in huis… Na een jaar van weinig studeren en veel 'feesten' (veel marihuana en alcohol, maar ook experimenteren met speed en paddenstoelen) moest ik vaststellen dat mijn studie mislukt was.

 

Maar oké, iedereen moet toch wat zoeken in het begin, dus geen probleem. Zolang er een studiebeurs voorhanden was, mocht ik nog eens wat anders proberen. Ik hield van werken in het groen (deed vakantiewerk bij parken en plantsoenen in Leuven) dus ik dacht, ik zoek me een richting in de tuinbouw. Graduaat landbouw en biotechnologie, aan de Hogeschool in de Kempen, Geel. Een boeiende studie met heel wat vakken waar ik nooit of nauwelijks van gehoord had (chemie, plantkunde, fysica, motortechnieken,…). Ik was er met goede moed aan begonnen, had zelfs mijn haar kort laten knippen, en probeerde dan ook te stoppen met marihuana, maar dat goede voornemen duurde helaas niet lang….

 

1LSCI opleiding = Life Space Crisis Intervention, een opleiding die ons leerde om crisissituaties (met leerlingen) om te buigen tot leermomenten.

2Matt.5:1-12, 39-48, Luc. 23:34, Joh. 15:12,13

 

3De titel werd uiteindelijk 'prediker' omdat predikant meer specifiek verwijst naar een ambt in de protestantse kerk. Prediker verwijst beter naar mijn 'job' vandaag de dag.

 

 

Na mijn eerste schooldag op de VKH (Vlaamse Katholieke Hogeschool), fietste ik met een klasgenoot naar huis, om ook zijn 'kot' eens te bezichtigen. Op de weg viel mijn oog plots op een plastic zakje met iets groens in. “Ho stop” riep ik en ging het van dichterbij bekijken. En ja, het was een zakje met een flinke 'toep' weed in. Wauw, fantastisch, alsof het uit de hemel gevallen kwam. Mijn conclusie was: “Als het me dan toch in de schoot geworpen wordt, waarom zou ik er dan mee stoppen?” Vanaf toen besloot ik dan maar om weer volop te gaan blowen. Ook de cantussen van de studenten waren aantrekkelijk, veel bier drinken en dan de weg naar je kot proberen terug te vinden… Lang heeft dit liedje echter niet mogen duren, want op 1 december 1996 werd ik wakker in U.Z. Gasthuisberg.

 

 

 

2. Een donkere tijd

 

In een weekend dat ik even naar huis was gegaan, was ik weer flink gaan drinken en weed gaan roken. Ik had nog getracht om met mijn brommer naar huis te keren, maar ver was ik niet geraakt. Net om de hoek van café 'De Flater' was ik al met de aardkorst in aanraking gekomen. Gelukkig hoorden de mensen die daar in de buurt woonden mijn brommer nog draaien

(om 3 uur 's morgens). Ze zagen me bewusteloos liggen en hebben de ambulance gebeld.

 

Over wat er daarna gebeurde, heb ik verder een totale black out, maar achteraf bleek dat ik toen ik weer bij bewustzijn kwam, niet mee wilde gaan met de ambulance. Ze moesten me met man en macht dwingen om in te stappen, ik zag daar blijkbaar het nut niet van in (stomdronken en stoned had ik er geen idee van wat er aan de hand was).

's Morgens werd ik wakker in het hospitaal en wilde ik liefst zo snel mogelijk weer naar huis, maar toen ik aanstalten maakte om uit mijn bed te komen, kwam er een verpleegster die me zachtjes terug neer drukte.

Ze zei: “Blijft gij nog maar efkes hier manneke, ge moogt blij zijn dat ge nog leeft!”.

Deze woorden kwamen keihard bij me binnen en vanaf dat moment ging ik beseffen dat ik inderdaad van geluk mocht spreken dat ik dit overleefd had. Ik mag ook vandaag dankbaar zijn dat ik het nu nog kan navertellen, dat ik door Gods genade gespaard ben gebleven, dat ik nog hier ben en dat ik nog kan getuigen van Zijn goedheid.

 

Ik begon vanaf dan meer en meer te begrijpen dat onze ziel een bestemming heeft na dit leven en op dat moment wist ik plots heel zeker dat ik niet op weg was naar God, naar de Hemel, naar de vrede die Hij voor ieder mens heeft die Jezus Christus aanvaardt als Redder en God. Van de dokter moest ik twee maanden rusten in een donkere kamer, omdat ik een hersenschudding en een oogkasbreuk had. Ook was het zicht van mijn rechter oog voor ¼ beschadigd.

Ik besefte in die tijd dat ik verloren was en schreeuwde het uit om hulp: God als U er bent, laat U dan zien !?!?!”

 

 

3. God beloont wie Hem ernstig zoeken.

 

Een Bijbeltekst die echt uitdrukt wat ik toen mocht ervaren is deze:

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” (Hebr.11:6)

Die avond had ik besloten om me de volgende dag aan te melden bij een afkickcentrum. Eindelijk was mijn hoogmoed een beetje gebroken. Vroeger beweerde ik altijd: “Ik ben helemaal niet verslaafd, ik heb geen hulp nodig, als ik wil kan ik meteen stoppen met marihuana roken.” Maar dat was één grote leugen. Pas op het moment dat mijn trots begon te breken, kon God me een stukje laten zien Wie Hij is.

 

Ik schreeuwde het toen ook uit: “God als U er bent, laat U dan zien!” Een gebed in wanhoop, maar serieus gemeend. Vanaf toen begon ik God ernstig te zoeken en dat beloonde Hij. Hij antwoordde mij via muziek.

Van mijn zus had ik een cd gekregen (ééntje die zij dan weer van een christelijke rocker uit Noord-Holland had meegekregen nadat ze hem over me verteld had en over welke muziek ik graag hoorde).

Mijn lieve zus vroeg ook aan zowat iedere christen die ze tegen kwam om voor mij te bidden. Achteraf bleek dat er mensen voor me baden zonder me ooit gezien te hebben. Nu mag ik hen al jarenlang mijn beste vrienden noemen. Ze waren blij verrast om die 'broer van Myriam' – waar ze zo vaak voor gebeden hadden – te ontmoeten :-)! Immanuel en Annelies B. mochten ook zo ervaren dat onze goede Vader ieder gebed verhoort, en ons inschakelt in Zijn plan dat zoveel verder gaat dan wij ons kunnen voorstellen.

 

Maar door het luisteren naar die cd met zware metal muziek, werd ik via de teksten erop gewezen dat ik de antwoorden die ik zocht in de Bijbel moest gaan zoeken.

 

 

 

Ik las o.a. deze woorden van het lied 'Human condition', die me overtuigden om in Gods Woord te gaan lezen:

 

 

 

 

 

Wars and famines                                                                                    Oorlogen en hongersnoden

A.I.D.S. and broken lives                                                                             aids en gebroken levens

Drug offenses                                                                                                                Drugsmisdrijven

damage to bring demise schade                                                          die leidt tot de ondergang

Lies, wars, hatred, Antichrist                                     Leugens, oorlogen, haat, de Antichrist

Mankind is rotting away                                                                                  De mensheid rot weg

Look in the Bible for answers                                                 Zoek je antwoorden in de Bijbel

Don't accept the false demise                Aanvaard de valse overleveringen niet1

 

 

1 'Post Momentary Affliction' van Mortification.

Schriftverwijzingen bij dit lied: Lukas 21: 8,9, 1 Thessalonicenzen 2:3-11, Openbaringen 13 

 

 

 

 

 

 

 

Zie in bijlage 1 enkele teksten van liederen die ik schreef bij voorgaande hoofdstukken.

 

 

 

4. Doorbraak in het leren kennen van God, door de Bijbel.

 

Door het lezen van de Bijbel, mocht ik duidelijk ervaren dat God tot me sprak, meer nog, Hij maakte Zich kenbaar. Ik voelde diepe vreugde en rust door het lezen in de Bijbel en merkte dat die nieuwe rust, die kalmte, die vrede echt zo anders is dan alles wat ik daarvoor had ervaren. Ik rookte voordien iedere dag marihuana, vooral bij het slapen gaan, anders kon ik de slaap gewoon niet vatten.

Ik dacht dat er geen beter gevoel kon bestaan dan 'het high van de weed', maar als ik dat nu vergelijk met wat ik mocht ervaren bij het leren kennen van Gods ontferming, dan is dat 'high-gevoel' van weed daarmee vergeleken echt peanuts! De rust die God geeft is volmaakt, zo volledig, zuiver, zo echt, dichtbij, zo vol van waarheid en kracht,… gewoon perfect, zalig, bevrijdend, zeker, solide, geruststellend, helder en vol van hoop… woorden schieten te kort om dit een beetje te omschrijven.

 

 

 

Ik herinner me niet precies welke teksten ik eerst las, maar het wonderlijke was dat ik met zoveel vragen zat, en toen ik de Bijbel open deed, kreeg ik precies het antwoord wat ik zocht op de vraag waaraan ik op dat moment zat te denken.

Dit gebeurde de afgelopen jaren wel vaker, maar die eerste keer dat ik de Bijbel bewust ging lezen, kwamen de antwoorden zo precies en overduidelijk. Het was alsof God Zelf mijn handen en ogen bestuurde zodat ik exact die dingen las, die ik in detail nodig had. God maakte me hierdoor duidelijk dat Hij heel persoonlijk is, persoonlijke aandacht geeft en persoonlijk spreekt.

En die ontdekking gaf me enorme grote motivatie om veel te gaan lezen en bestuderen, om te bidden, te zingen, ja in alles wat ik deed God te betrekken.

 

 

Een thema waar ik gedurende mijn 'zoekende' periode enorm mee worstelde was: 'Waarom is er zoveel kwaad in de wereld?' Ik begreep niet waarom mensen zo ontzettend slecht kunnen zijn tegenover elkaar. Moorden, oorlogen, puur egoïsme, boosheid, verdorvenheid,… zelfs vrienden die leugens vertellen. Hoe kan een mens zoveel kwaad doen?

Toen las ik over de 'geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid' 2, de realiteit van de Duivel, die actief werkzaam is in de wereld vandaag. Mijn ogen gingen open voor de geestelijke wereld, die veel dichterbij was dat ik zelf dacht, want de tekst gaat dan verder: 'Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten…'

 

 

 

Niemand van ons is onschuldig. We hebben allemaal onze Verlosser, onze Redder Jezus Christus nodig. Want zonder Zijn Leiding, zonder Zijn Heilige Geest dwalen we allemaal af. Niemand van ons kan zonder Zijn ontferming.

Sindsdien ben ik de Bijbel ernstig blijven bestuderen. Ongeveer een jaar later kreeg ik het voorrecht om (met hulp en steun van verschillende mensen en nog veel meer genade van God), naar de Bijbelschool in Heverlee te gaan. Dit is een hogeschool/universiteit waar je vanuit protestants-christelijke invalshoek Godsdienstwetenschappen kan studeren. Begin 2000 veranderde de naam hiervan in Evangelische Theologische Faculteit.

 

 

 

Het eerste jaar ging wonderlijk goed, het tweede jaar iets minder door allerlei dingen die er gebeurden, ik ging terug op kamers (peda) wonen en ontdekte dat ook de studenten van de Bijbelschool wel van feestjes hielden… Maar het probleem zat, zoals gewoonlijk weer in mijn eigen hart, ik was wat overmoedig geworden door het succesvolle eerste jaar en dacht dat het pad nu over rozenblaadjes zou gaan… Ik faalde voor enkele vakken en uiteindelijk moest ik kiezen, ofwel mijn jaar over doen ofwel deeltijds verder gaan studeren. Ik koos voor de tweede optie.

 

 

 

Vanaf het derde jaar begon ik weer werk te zoeken en deed ik mijn opleiding Godsdienstwetenschappen in combinatie met de onderwijsspecialisatie verder op de zaterdag-Bijbelschool. Het werk zoeken ging in eerst instantie heel moeizaam. Ik kreeg verschillende korte opdrachten via interims, tot ik er op een bepaald moment gewoon geen zin meer in had, om een nieuwe interim job aan te nemen.

In die periode bemoedigde onze hemelse Vader me op een heel bijzondere manier om toch moeite te blijven doen, om me in te spannen, om ja 'moeitevolle arbeid' te verrichten!

 

 

Op een nacht werd ik wakker en hoorde ik: “Veertien drieëntwintig”. Ik heb toen snel op een briefje 14:23 geschreven en ben nog even verder gaan slapen, want het was werkelijk midden in de nacht. Toen het ochtend werd dacht ik, nu ga ik toch snel eens kijken was er staat in Spreuken 14:23 (ik wist op één of andere manier zeker dat het Spreuken moest zijn, één van mijn favoriete Bijbelboeken). Ik las: “In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.”

Toen ben ik dus zo snel als ik kon naar het interimkantoor gegaan met de vraag: “Geef me werk, maakt niet uit wat, ik ben bereid om nu te beginnen.”

 

 

 

En wie zoekt, die vindt, dus ik kon onmiddellijk weer ergens voor een tijdje gaan werken.

Maar in het weekend ging ik op bezoek in een bijzondere Engelstalige kerk in Leuven, Christ Centered Church.

Na afloop sprak ik met een vriendelijke man, die me vroeg wat voor werk ik deed. Ik vertelde hem mijn situatie en hij zei meteen: “Volgens mij kun jij les gaan geven!” Als je bezig bent met je studie, kan je eventueel al beginnen met les geven in combinatie met je studie.” Ik had nooit van deze mogelijkheid gehoord, en het klonk me nogal vreemd in de oren. Hoe kan je nu beginnen werken, terwijl je nog in opleiding bent? Maar ik nam toch maar even contact op met de inspecteur van protestants Godsdienstonderwijs, destijds zorgde Dr. Arie Dirkzwager hiervoor.

 

 

En ja hoor, na twee weken had ik de mogelijkheid om te beginnen met 8 lesuren in Brussel, Ganshoren en Neder-Over-Heembeek. Ik rekende de kosten/baten uit en ik kwam op net iets meer dan mijn werkloosheidsuitkering, dus ik besloot om de stap te zetten.

Een paar maanden later kwamen er nog 8 lesuren bij, in Hasselt, Kuringen en Rapertingen. Zo werkte ik dus maandag en donderdag in Brussel en dinsdag en vrijdag in Hasselt, met een 2/3de gevulde uurrooster. Een mooi begin van mijn carrière als Leerkracht Protestantse Godsdienst.

Vijftien jaar later vind ik dit nog steeds een heerlijke job waarin ik iedere dag een stukje van Gods Woord mag overdenken met leerlingen en vaak ook het Goede Nieuws mag brengen aan collega's of jongeren die antwoorden zoeken op hun levensvragen. Ik mag mezelf eraan herinneren dat dit een bijzonder groot geschenk uit de Hemel is, een job waarin ik mag uitdelen wat God mij geeft.

 

Hoe dichter ik bij Hem leef, hoe meer ik mag uitdelen. Het is duidelijk een taak, een opdracht die Hij me gegeven heeft.

Maar mijn belangrijkste job is om Hem eerst te kennen, om Zijn Woord te blijven bestuderen en Zijn aanwezigheid te blijven zoeken in alles wat ik doe. Alleen op deze manier kan ik iets betekenen voor de mensen om me heen, iets wat van blijvende waarde is.

 

Het is voor mij heel duidelijk dat de Bijbel het Woord van God is, Hij spreekt hierdoor en wil ons hierdoor heel veel dingen duidelijk maken. Daarom zal ik altijd met veel plezier in de Bijbel blijven lezen, want er niets zo mooi dan het verstaan van wat God duidelijk wil maken, het horen van Zijn Stem, het ervaren van Zijn sturing en Zijn aanwezigheid.

 

 

5. Rocken voor de Rock van alle eeuwen.

 

Sindsdien zing ik met veel enthousiasme liederen voor en over onze Goede Vader, Die Zich aan mij toonde als mijn persoonlijke Redder, als Diegene Die hoorde naar mijn hulpgeroep en Die daadwerkelijk hulp geeft.

Jaren geleden, leefde ik er maar wat op los en was ik echt op weg naar de hel, zonder dat ik dat zelf goed besefte.

Via christelijke metalmuziek werd ik erop gewezen dat ik mijn antwoorden in de Bijbel moest zoeken.

 

Gelukkig had ik ooit een Bijbel gekregen toen ik eens op bezoek ging in een Evangelische Kerk. Mijn zus had me (na veel vriendelijke uitnodigingen) uiteindelijk dan toch eens kunnen overtuigen om mee te gaan naar de samenkomst in een kleine evangelische kerk in Aarschot.

 

Op zich sprak de belevenis mij niet zo bijzonder aan, maar in het naar buiten stappen zei een vriendelijke vrouw tegen me: “Hier, ik heb iets voor jou.” De vrouw heette Lizette L. en ze gaf me een Bijbel. Ik nam het boek aan met het idee: 'Oh tof, een boek'. Ik nam het boek mee en legde hem thuis op mijn klein boekenrekje.

 

Ik was in die tijd zeker geen lezer, ik las zelden boeken, maar ik las wel vaak liedteksten van bands die me boeiden. Jarenlang heb ik dat Boek genegeerd. Maar na het horen (lezen) van de woorden van een lied van Mortification, wist ik zeker dat ik in dat Boek mijn antwoorden moest zoeken en zou vinden.

 

Ik ben toen willekeurig in de Bijbel beginnen lezen, en het was wonderlijk hoe God me hierdoor liet merken dat Hij er is. Zoals hierboven al gezegd kreeg ik antwoorden op de vragen die me op dat moment bezighielden en een vrede waar ik altijd naar gezocht had.

 

Gelukkig kon ik ook weer terecht bij mensen van de Evangelische Kerk, Maurits & Lizette L., die me een uitgebreide, zeer aangename en leerrijke introductie gaven bij het christelijke geloof en de Bijbel. Als ik erop terug blik was dit werkelijk een zalige tijd, waarin ik meer mocht leren kennen van Gods Liefde, doorheen zijn Woord, maar zeker ook doorheen mensen die Hem zijn toegewijd.

Dat de Heer me tegemoet kwam en mijn ziel redde, dat Hij me een nieuw leven schonk… het werd het onderwerp waarover ik heel wat liedjes mocht schrijven, uitwerken en opnemen, samen met verschillende fijne muzikanten en technici.

 

Af en toe kan ik ook nu nog eens optreden met een band, maar sinds 2015 doe ik ook solo-optredens als 'Bob Willem' (met mondharmonica en gitaar).

 

Sinds januari 2016 organiseren we met een aantal vrienden iedere maand een lofprijsavond in de kapel van Bergvijver (Aarschot), waarbij we met muzikanten die graag mee willen spelen en mensen van her en der die graag zingen o.a. uit dankbaarheid voor Gods Liefde, telkens een avond samen muziek maken en zingen, maar ook luisteren naar gedichten en teksten uit de Bijbel.

 

Nu en dan mag ik ook samenwerken met de Vlaamse zandkunstenaar, mijn goede vriend Immanuel B., die dan simultaan prachtige zandtekeningen tekent.

 

Liederen die bij dit hoofdstuk passen zie bijlage 2.

 

 

6. Met vallen en opstaan

 

De Geest is gewillig maar het vlees is zwak”

Vaak ben ik nog verblind door eigenzinnigheid, hoogmoed, eigenwijsheid, door het kiezen van de gemakkelijkste weg. Soms kies ik verkeerd en richt ik me op de omstandigheden i.p.v. op Hem Die 'alle dingen doet medewerken ten goede, voor hen die God liefhebben' (Rom. 8:28 ).

 

Als ik dat weer besef, dan ga ik in alle omstandigheden (hoe moeilijk ook) trachten te verstaan hoe God een bepaalde situatie wil gebruiken om me een stapje verder te brengen (en misschien wil 'verder' dan zeggen, een stapje dichter bij Hem, dan kan ik stukje meer op Hem gaan gelijken: zachtmoediger en geduldiger worden, vergevingsgezinder, reiner, sterker, buigzamer, moediger, trouwer, vreugdevoller, vredelievender, liefdevoller,...)

 

Vaak vallen we als we vertrouwen op onze eigen kracht of als we hoogmoedig worden en ons gaan vergelijken met anderen. Er zijn vele valkuilen in het leven. Daarom bestaat het leven uit steeds weer vallen en opstaan, maar we doen dat nooit alleen. Er is Iemand Die ons beter kent dan we onszelf kennen. Hij geeft richting, sturing en leiding als we Hem zoeken met heel ons hart.

 

We mogen er bewust voor kiezen om onze gedachten, ons leven, ons doen en laten onder Zijn controle te plaatsen. Hij is bij machte, maar in zekere zin geeft Hij ons ook macht in handen,... de macht om te kiezen, voor Hem of niet voor Hem. En dat tweede is kiezen voor onze eigen betweterigheid.

 

Onze Heer laat ons de vrije keuze, Hij zal ons nooit dwingen, maar Hij roept ons wel liefdevol om aan Zijn zijde te wandelen, om Hem te volgen, om te doen wat goed is, om te doen wat Hij van ons vraagt, om de juiste weg te bewandelen.

 

Songs hierbij zie bijlage 3.

 

 

 

7. Een trein te vroeg in 2017

 

Dit jaar is een jaar van ups & downs. Langs de ene kant denk ik dankbaar terug aan het feit dat God me 20 jaar geleden een geheel nieuw leven gaf, Hij trok me op uit de modder en zette mijn voeten op een stevige Rots3: Ik mocht de Heer Jezus leren kennen. Sindsdien mag ik me een gered kind van God noemen, dankzij Hem heb ik al zoveel zegen, zoveel mooie dingen mogen ervaringen. In eerste instantie dacht ik hier een speciaal feest aan te koppelen, maar een boekje schrijven is ook een goede manier om dit te vieren.

 

Toch kent dit jaar ook een paar zwarte bladzijden. Op 10 mei is mijn pa plots heengegaan. Een bizarre samenloop van omstandigheden. Hij zou normaal gezien in juli onder het mes gaan voor een hartoperatie en drie overbruggingen, maar is uiteindelijk gestorven door een verkeerde combinatie van medicatie en voeding… Bezweken aan vergiftiging. Heel moeilijk om dit te zien als een gepast heengaan 'op Zijn tijd'.

Daarom dat ik de uitdrukking gebruik: 'Hij heeft een trein te vroeg genomen'. Ik wil er niet met boosheid of bitterheid naar blijven kijken.

Hij is dan wel, naar mijn gevoel, te vroeg vertrokken; menselijk gezien had hij nog een tijdje hier kunnen blijven, maar het belangrijkste is dat hij op de juiste trein gestapt is. Z'n reispas was in orde.

 

Drie dagen voor z'n vertrek zei Karel, een broeder uit onze kerk die net een gesprek met hem had gehad me nog: “Ik weet zeker dat als je pa nu zou sterven, Hij recht naar de Heer zou gaan.”

 

Op het moment dat Karel deze uitspraak deed, dacht ik: “Wat zeg jij nu, mijn pa gaat nog lang niet sterven”. Maar drie dagen nadat hij dit zei, is mijn vader inderdaad heen gegaan.

Bizar dat dit allemaal zo gebeurde, het is allemaal moeilijk te plaatsen en niet te bevatten.

 

Maar in ieder geval zijn deze woorden nu een diepe troost. Ik weet zeker dat mijn pa zich met hart en ziel heeft uitgestrekt naar onze Lieve Vader in de Hemel en dat hij het zeker wilde weten dat hij naar Hem onderweg was. Ik hoorde hem een paar weken daarvoor zelf nog de vraag stellen: Hoe kan ik zeker weten dat ik eeuwig leven heb? Karel heeft de weken die daarop volgden verschillende gesprekken met mijn pa gehad en hem het Evangelie zo goed mogelijk uitgelegd.

 

Nu mag ik en kan ik hem loslaten, in Gods Handen.

 

Hieronder staat een lied dat ik schreef nadat mijn pa in 2004 met een maagscheuring naar de dienst spoedgevallen in het A.Z. Diest gevoerd werd. Onze goede Vader gaf me toen rust nadat ik gebeden had. De volgende morgen schreef ik een lied met een stukje een profetische boodschap in. God maakte me duidelijk dat hij na dit, toch wel levensbedreigende voorval, zou veranderen als nooit tevoren. Deze zin kreeg ik op m'n hart :

 

You’ll never be the same, and it will never be the same!”

 

Zie bijlage 4 voor tekst en muziek.

 

 

Daarna, dus vanaf 2004, is het leven van mijn pa veel veranderd. Hij ging de Bijbel meer bestuderen en vond kracht en vrede bij God, zoals nooit tevoren.

 

Helaas kreeg hij in oktober 2007 een cva (zware hersenbeschadiging) door een bloedklonter die vast zat in z'n hersenstam. De dagen die hij daarna nog met ons mocht zijn, waren vaak moeilijk, vooral voor hem omdat hij plots zoveel van z'n capaciteiten kwijt was.

 

 

Toch was het een bijzondere genade dat hij nog 10 jaar bij ons is mogen blijven. De communicatie was beperkt, alsook de tijd die we samen met hem konden doorbrengen. Weinig mensen begrepen wat hij nog aan kon of nodig had.

 

Ik had het voorrecht om er vanaf het begin na die cva mee te leren omgaan, waardoor ik wegen vond om nu en dan tijd met hem door te brengen (even samen tv kijken, wekelijkse verzorging, soms naar medische onderzoeken gaan, het traditionele familie-etentje met kerst, soms zelfs hem meenemen naar een eredienst in onze kerk in Aarschot…).

 

Het was net alsof hij al een stapje op weg had gezet, alsof hij als hij al een stukje naar de overkant was gegaan. Nu hij echt is heengegaan, beseffen we allemaal dan een leven zoveel meer is dan wat iemand kan of niet kan. Het gemis is vaak bitter en pijnlijk, onbegrijpelijk en donker. Rouwverwerking is een proces dat niet went, het is een stuk van het leven hier op aarde.

 

De mooie herinneringen die we over hem mogen koesteren gaan verder en zijn dieper en hoger dan ik me had kunnen voorstellen.

 

'A man is more than the sum of his deeds.' 4

'Een mens is zoveel meer dan de som van zijn daden.'

 

 

 

 

 

8. De toekomst in Gods Handen

 

 

Ik ben ondertussen meerdere jaartjes onderweg met onze Heer Jezus en vaak is het nog steeds een strijd om het contact met onze Vader elke dag opnieuw te vinden. Vaak moet ik geduldig wachten, echt tijd maken en andere dingen afleggen om verder te komen. Maar Hij is daar en staat altijd klaar om te helpen. De Heer is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.” 5

 

Van punker (rebelse, opstandige, ruwe bolster) tot prediker (boodschapper van het Goede Nieuws van Jezus Christus) klinkt wel als een metamorfose, en in zekere zin is het dat ook. Toch blijf ik een heel gewone man, aangeraakt door een buitengewone God. 'An ordinary man, touched by an extraordinary God'.

 

Wat God in mijn leven deed (en aan het doen is) is buitengewoon heerlijk, Hij is een goede Vader en toont Zijn volmaakte Liefde telkens weer. Maar Hij is ook Heilig en daarom dat ik telkens weer in verbondenheid met Jezus, met wat Hij door Zijn Geest in mij bewerkt, tot Hem mag naderen.

 

Jezus Christus stierf voor ons om de zonden uit ons leven weg te nemen, dankzij Hem mogen we in het licht wandelen. Met andere gelovigen verbonden mogen we groeien en worden we vernieuwd, meer en meer zoals God ons bedoeld heeft.6

 

Met een gerust hart mag ik Hem nu zoeken, iedere nieuwe dag mag ik weer uit Zijn Handen ontvangen en dan weer terugleggen in diezelfde Handen. Iedere nieuwe dag mag ik weer kracht ontvangen om te doen wat mijn hand vindt om te doen. En iedere nieuwe dag mag ik met Hem weer op weg gaan om dat te doen waartoe Hij me geroepen heeft, op de plaats waar Hij me geplant heeft.

 

Iedere dag is een geschenk, en hier en nu mag ik elke keer weer kiezen voor Christus, om van Hem de zekerheid te ontvangen, en te rusten in Zijn belofte en trouw:

 

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” 7

 

 

Bijlage 1

 

> Sweet Love (jump rock)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWks1q09Wbg

 

 

Well if you’re looking for someone to take away your pain,

Als je zoekt naar iemand die je pijn weg kan nemen

 

there’s only One Big Man to know, Who loves you and Who can

dan is er maar Eén Grote Man om te kennen, Die je lief heeft en Die dat kan

 

take away the bad blue thoughts and cries, and lift you through the rain

Hij neemt de slechte droevige gedachten weg en tilt je op (doorheen de regen)

 

The best thing ever happened to me, is the One I sing to:

Het beste wat me overkomen is, is Die Ene tot Wie ik zing:

 

Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, woh oh Jesus Christ

 

His Love is resting here in me, I wonder can’t you see?

Zijn Liefde rust hier in mij, ik vraag me af of je het merkt?

 

His Love is resting in His people, so don’t you wanne be

Zijn Liefde rust in Zijn mensen, dus wil je ook niet

-a disciple of the One Who Loves You and sets You free-

een leerling zijn van Die Ene Die je liefheeft en je vrij maakt

 

-a better man in this broken world, for all to see!-

 

                                                       een beter mens in deze gebroken wereld, opdat iedereen kan zien:

 

Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, woh oh Jesus Christ

 

I saw you walking down the street last night, I saw you passing by,

Ik zag je gisteren avond doorheen de straat lopen, je kwam voorbij

 

and I was thinking by myself: ‘How long are you gonna sit and cry’?

En ik dacht bij mezelf: 'Hoe lang ga je blijven zitten en huilen?

 

It’s time for you to realise now: Your life is worth to live,

Het is tijd voor jou om je te realiseren dat je leven het waard is om te leven

 

no you’re not gonna live to die, you gonna die to live with

Nee je gaat niet leven om te sterven maar je gaat sterven om te leven

 

Jesus Christ Jezus Christus

 

 

> You saved my soul

 

https://www.youtube.com/watch?v=eC-_ReU6QRQ

 

I was on my way to Hell                                                                              Ik was op weg naar de Hel

I was on my way to destruction                                                                                                                  Ik was op weg naar vernietiging

It was a dark ragin' battle                                                                                                                       Het was een duister, kwaad gevecht

that brought me down to despair                                                                                                                         Dat me tot wanhoop bracht

I realised I was lost                                                                                                                                Ik realiseerde me dat ik verloren was

sliding so fast down, down, down                                                           Ik gleed zo vlug naar 't diepste punt.

 

But than my heart cried out                                                             Maar toen schreeuwde mijn hart het uit

and He heard me as I shouted                                                            en Hij hoorde me toen ik op Hem riep

 

You saved my soul                                                                                                                                                                       U redde mijn ziel

You saved my soul Jesus                                                                                                                                                U redde mijn ziel Jezus

You made me whole,                                                                                                                                                                U maakte mij heel

You saved my soul Jesus                                                                                                                                                U redde mijn ziel Jezus

You made me whole,                                                                                          U maakte mij heel

'cause You saved my soul!                                                                               Want U redde mijn ziel!

 

and I just wanna thank You                                                                       En ik wil U gewoon bedanken

I just wanna thank You!                                                                                      Ik wil U bedanken!

 

 

 

 

> Testification song

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0NlAQN3_JY

 

 

 

Used to be so lost, so lost in the big sea

Ik was ooit zo verloren, totaal verloren in de grote zee

 

Used to dream so much,too much to know anything at all for sure

En ik droomde zo veel, te veel zodat ik zelfs niet van het minste meer zeker was

 

All night long, fighting against some thoughts

Hele nachten lang worstelde ik met gedachten

 

All night long, just wondering why

Hele nachten lang vroeg ik mij af waarom

 

Until that evening, I didn’t know just where to run

Tot op die avond, ik wist gewoon niet meer waarheen

 

Oh, I was so desperately crying (I didn’t know just where to turn)

O, ik was wanhopig aan het huilen, want ik wist gewoon niet meer wat te doen

 

But You where there Jesus with Your mercy

Maar U was daar Jezus, in Uw Genade

 

You where there sweet and holy God

U was daar, lieve en heilige God

 

Sweet, sweet mercy, You are there Jesus with Your mercy

Lieve, zoete genade, U bent daar Jezus met Uw genade

 

Yes You are here sweet and holy God

Ja, U bent hier, lieve en heilige God

 

 

 

 

 

 

> This is Freedom

 

https://www.youtube.com/watch?v=x34rQRUmtHs

 

This is freedom to stand in Your Light, this is freedom to know how to fight

Dit is vrijheid, om in Uw licht te staan, dit is vrijheid, te weten hoe ik vechten moet

This is freedom to be able to win through Your Spirit, where it all begins

Dit is vrijheid, om te overwinnen door Uw Geest, waar het allemaal mee begint

This is freedom to know Who You are, this is freedom You’re the Conqueror

Dit is vrijheid, om te weten Wie U bent, dit is vrijheid U die Overwinnaar bent

 

This is freedom to hide under Your wings, this is freedom the power You bring

Dit is vrijheid, schuilen onder Uw Vleugels, dit is vrijheid de kracht die U brengt

 

    I wanne go, where You want me to go

Ik wil gaan, waar U wilt dat ik ga

There’s so much peace in knowing You Lord

er ligt zóveel vrede in het kennen van U

 

I wanna live, the Life that You have shown,

Ik wil het leven leven dat U ons toonde

 

there’s so much peace in knowing You Lord

er ligt zóveel vrede in het kennen van U Heer

 

This is freedom to be led by You, this is freedom the Love that is True

Dit is vrijheid, door U geleid worden, dit is vrijheid, de Liefde die Waarachtig is

 

This is freedom and I wanne go on in the right path with You my Lord

Dit is vrijheid, ik wil doorgaan op de rechte weg, met U mijn Heer

 

This is freedom and I’ve come to lay down all my burders

Lord You carry me through

Dit is vrijheid en ik kwam m’n lasten neer te leggen, bij U mijn Heer,

Die mij steeds weer optilt

 

This is freedom, and I can go on in Your Love yeah, where I can belong Jesus

Dit is vrijheid, en ik kan nu doorgaan in Uw Liefde, waarin ik me volledig thuisvoel Jezus

 

 

 

> Under His control

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RBwr0NYw8o

 

Dit lied schreef ik nadat ik weer eens ervoer hoe God zelfs bij de kleinste details van ons leven betrokken wil zijn. Als wij Hem de toegang geven tot ons leven, dan wil Hij ons sturen, beschermen en zegenen in alles wat we ondernemen. Hij heeft de wereld in Zijn handen. Maar we moeten wel naar Hem toe gaan om te schuilen. Ieder mens heeft de vrije keuze om te doen wat hij wil met zijn leven. Soms laat God echter moeilijke dingen in ons leven toe om ons te waarschuwen dat we op een gevaarlijk pad zitten, om te laten zien dat onze levenshouding ons in gevaar brengt.

 

This world is turnin’ round and round

Deze wereld draait maar rond en rond

 

so many things to do, so many things to be found

zovele dingen om te doen, zovele dingen om te ontdekken

 

My mind is spinning upside down

Mijn geest draait op en neer

 

so many things to see and to think about

zovele dingen om te zien en om te bedenken

 

Try not to wonder because I know my Lord

Ik probeer om niet telkens weer alles in vraag te stellen want ik weet mijn Heer

 

 

You got it under Your control and I thank You

 

U heeft het onder Uw controle en ik dank U

 

You got it under Your control Almighty God

 

U heeft het onder Uw controle, Almachtige God

 

You got it under Your control

 

U heeft het onder Uw controle

 

And I thank You, and I thank You oh Lord

 

En ik dank U, ik dank U o Heer

 

My world is turning upside down,

Mijn wereld draait ondersteboven

 

so many things to do, so many things to be found

zoveel dingen om te doen, zoveel dingen om te ontdekken

 

but nothing is as good as to know You, Father

maar niets is er zo goed als U te kennen Vader

I want to know You more and more

Ik wil U meer en meer leren kennen

 

Please show me how to live, please show me how to pray

Toon me alstublieft hoe te leven, toon me alstublieft hoe te bidden

 

Please show me how to do this anyway

Toon me alstublieft hoe ik dit hier moet doen

 

 

 

 

 

 

 

> Fire from Heaven

 

Fire from Heaven, gave me peace, Fire from Heaven, rescued me

Vuur uit de Hemel gaf me vrede, redde mij

 

Fire from Heaven, gave me sight, Fire from Heaven, broke my night

Vuur uit de Hemel gaf me inzicht, brak mijn nacht (bracht licht in het donker)

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to save my life

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om mijn leven te redden

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to save my soul

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om mijn ziel te redden

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to make me whole!

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om mij heel te maken!

 

Fire from Heaven, gave me strength, Fire from Heaven, makes me stand

Vuur uit de Hemel gaf me kracht, vuur uit de Hemel maakt dat ik kan staan

 

Fire from Heaven, made me see, Fire from Heaven, makes me free!

Vuur uit de Hemel maakt dat ik zien kan, vuur uit de Hemel maakt me vrij.

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to save your life

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om jouw leven te redden

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to save your soul

 

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om jouw ziel te redden

 

Jesus came down from Heaven, Jesus came down to make you whole!

Jezus kwam neer vanuit de Hemel om je heel te maken

 

Jesus comes down from Heaven, Jesus comes down to rescue you

Jezus komt neer uit de Hemel om je te Redden

 

Jesus comes down from Heaven, Jesus comes down to save your life

Jezus komt neer uit de Hemel om jouw leven te bewaren

 

Jesus comes down, Jesus is coming down

Jezus komt eraan

 

Be ready! Wees er klaar voor!8

 

 

 

 

 

 

> Take the time

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-n-ZbAfBPo

 

This life can be Het leven kan zijn

rushing on ev’ry day als een jachtig doorgaan iedere dag,

running through the incidents rennende doorheen allerlei voorvallen

that happen anyway die sowieso gebeuren

 

Never realising well zonder ons goed te realiseren

that we’re here to stay dat we hier zijn met een blijvende bedoeling

Knowing only time will tell Weet dat alleen de tijd duidelijk zal maken

whether we grow or stray of we nu vooruit gaan of verdwalen

 

So take the time Neem dus je tijd

to feel alright tot je je goed voelt (bij wat je doet)

to go on in His way om door te gaan op Zijn pad

and know His Calm en om Zijn rust te leren kennen

 

So take your time en neem je tijd

to listen and to cry om te luisteren en te huilen

cause it’s alright, you’re in His Sight het is oké, Hij heeft je in 't oog

 

So life can be en het leven kan dan zijn

praying in the here and now biddende in het hier en nu

enjoying His great love genietende van Zijn grote liefde

through His Son door Zijn Zoon

 

He's here for you Hij is hier voor jou

so please don’t hesitate dus alstublieft weiger nu niet

let Him speak to you laat Hem tot je hart spreken

op dit moment right now

 

And take the time en neem je tijd

to be alright om alles in orde te maken

 

To walk on in His way Om op Zijn weg door te gaan

and to know His Heart en Zijn Hart te leren kennen

 

And you’ll be fine en dan zal het goed met je gaan

all through the night doorheen de nacht

 

there’s so much more to hope for Er is zoveel meer om op te hopen

on His side aan Zijn zijde

 

 

Bijlage 2:

 

>You're the Only One I need

https://www.youtube.com/watch?v=UZzUXPWqKDI

> Jes. 40:28-31

https://www.youtube.com/watch?v=eZYgVMnzilc

> God is calling > Sweet Love >

> Dankzij Uw hulp

https://www.youtube.com/watch?v=0TS6oziDY3A

 

 

Bijlage 3:

 

> Only Him

https://www.youtube.com/watch?v=AKcZBmfwPOQ

> Hold me in Your Arms

> You'll lift me up

https://www.youtube.com/watch?v=tdTIbUGLeac

> Kindle Your Light

https://www.youtube.com/watch?v=9UiVNARo7b8

> Live, breathe, love

https://www.youtube.com/watch?v=5oUDq6jIQmA

> All the beauty

https://www.youtube.com/watch?v=NMcR0LpV0bo

> Know You

https://www.youtube.com/watch?v=dhFF6mzLjBg

> Let go

https://www.youtube.com/watch?v=PJwufyhtlhY

> Rots van mijn bestaan

https://www.youtube.com/watch?v=YLseW8Blo4I

 

Bijlage 4:

 

https://www.youtube.com/watch?v=_O3MRMvGPTQ

 

 

 

 

 

You'll never be the same

 

Can’t you hear Him speaking

Kan je Hem niet horen spreken

 

through incredible symbols that surround you

door ongelofelijk mooie tekens die jou omringen

 

He is looking at you, He is waiting for you to cry out now

Hij kijkt naar jou, Hij wacht op jou, tot je naar Hem roept

 

cause you’ll never be the same, you’ll never be the same,

want je zal nooit dezelfde zijn, je zal nooit hetzelfde blijven

 

you’ll never be the same if you just open up your heart and pray

je zal nooit dezelfde blijven als je gewoon je hart opent en bidt

 

you’ll never be the same, you’ll never be the same,

je zal nooit dezelfde zijn, je zal nooit hetzelfde blijven

 

you’ll never be the same if you just lay down yourself today

je zal nooit dezelfde zijn, als je gewoon jezelf aflegt vandaag

 

Can’t you hear Him calling through these beautiful wonders all around you

Kan je Hem niet horen roepen doorheen al die prachtige wonderen die jou omringen

 

He is looking at you, He is waiting for you to come home now

Hij kijkt naar jou, Hij wacht op jou tot je naar huis komt

 

And you’ll never be the same, you’ll never be the same,

En je zal nooit dezelfde zijn, je zal nooit hetzelfde blijven

 

you’ll never be the same if you give your foolish pride away

je zal nooit dezelfde blijven als je je dwaze trots afgeeft

 

you’ll never be the same if you just listen to His voice today

je zal nooit dezelfde zijn, als je eenvoudigweg vandaag naar Hem luistert

 

What He promised He did, what He spoke He’ll do, it’s an exciting

Wat Hij beloofde, heeft Hij gedaan, wat Hij gesproken heeft, zal Hij doen,

 

message that is never ending, ‘cause it’s growing stronger

het is een prachtige boodschap, die nooit eindigt, ze groeit sterker

 

till the perfect day

tot op de dag van volmaaktheid

 

There is a Heaven waiting for you

Er wacht een Hemel op jou

 

 

Bijlage 5:

 

> Verstaan en gaan

https://www.youtube.com/watch?v=eXmnXYvU02E

> Geloof, hoop en liefde

https://www.youtube.com/watch?v=pbbgYXhMjnE & https://www.youtube.com/watch?v=Xvhys1gzEX8

 

> Jezus, Koning van het leven https://www.youtube.com/watch?v=7u3nxkIHUC0

> U bent bij machte https://www.youtube.com/watch?v=OqSqj6WcAS0

 

=> Deze en nog andere liederen kan je beluisteren op cd 'De belofte van vrede', Bob Willem. Bij het downloaden krijg je dan ook de teksten met akkoorden.

https://bobwillem.bandcamp.com/releases

 

> Aanbevolen sites: www.chrissebrechts.be http://evka.be/ https://www.intouch.org/ https://ibcbrussels.com/

http://transworldradio.be/ www.zradio.org www.air1.com http://www.stringswings.be/

 

 

 

Vrede geef Ik u

 

Vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u

 

niet zoals de wereld, maar blijvend, blijvend

 

Vrede in jouw hart, vrede in jouw ziel

 

groter dan dit leven, groter dan het heden

 

Vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u

 

boven alle pijn, boven alle lijden

 

boven alle wensen die je kan bedenken.

 

Vrede geef ik u Mijn vrede laat Ik u

 

in al wat Ik ga geven zul je Mij beleven

 

in al het goede streven zul je Mij beleven

 

in al het goede streven, zal Ik je vrede.... geven.9

 

 

 

Bedankjes:

 

Vele mensen hebben me geholpen om dit boekje tot een goed einde te brengen.

Maar tijdens het schrijven besefte ik meer en meer hoeveel mensen er door liefdevolle toewijding en volhardend gebed, door openheid en gewilligheid om te spreken namens Gods Liefde, er een mooi geheel van gemaakt hebben.

 

In de eerste plaats wil ik onze Hemelse Vader bedanken, Hij Die alles mogelijk gemaakt heeft, die doorheen de dalen, ook in al het falen en het tegendraadse, niet ophield om Zijn Liefde te tonen. Hij Die doorheen Jezus Christus zo helder en duidelijk spreekt. De weg vrijmaakt door Zijn Zoon voor ons te geven. Dank U Vader! En dank U Jezus, dat U bent gekomen, Uzelf hebt gegeven, mij nieuw leven hebt geschonken, en daarbij alles wat ik nodig heb. U Die voor ons hier op aarde pleit bij de Vader en ons steeds weer zo genadig en liefdevol bij de hand neemt. Dank U God, voor het sturen van Uw Heilige Geest, Die Uw Wil aan ons bekend maakt en ons nieuwe kracht en inspiratie geeft. Die ons helpt om te leven zoals het goed is, ons rust en inzicht schenkt, ons leert en vermaant, ons reinigt en opbouwt, ons tegemoet komt in onze zwakheid. Alle eer en glorie aan Uw Naam, voor al het goede, voor alle mooie dingen in mijn leven.

 

Bedankt voor alle advies, verbeterwerk, fijne inspiratie en bemoedigingen: Eva G., Myriam C., Karel B., Lydia N., Anja M., Tine S., Paul D., Lizette & Maurits L., Immanuel & Annelies B., Michel F., Gie V., Kris V., Nathan V., Miriam V., Aartje V., Steve R.

 

Bedankt voor de prachtige tekeningen: Inge van der Veen en Stephan 'Slartz' Louwes

1 'Post Momentary Affliction' van Mortification.

Schriftverwijzingen bij dit lied: Lukas 21: 8,9, 1 Thessalonicenzen 2:3-11, Openbaringen 13

2Efeziërs 2:2,3

3Psalm 40:3

4 Quote uit een lied van Caedmons Call, Lead of Love

5 Psalm 145:18

61 Joh. 1:6-9, 2:1-2

7 Een citaat uit Jh. 11:2.

Liederen die hierbij passen, zie bijlage 5

 

 

8Matt. 25

 

9Dit zijn één van de laatste woorden van Jezus, kan je ook lezen in Jh 14:27. Daarvan maakte ik een lied omdat dit zo cruciaal is om trachten te vatten, de Vrede die Jezus geeft is zo anders, zoveel meer, zoveel hoger, zoveel mooier,… dan alles wat de wereld ook maar enigszins te bieden heeft.